PAVEL ŠPORCL A PIETARI INKINEN ZAHÁJILI 81. SEZÓNU SYMFONICKÉHO ORCHESTRU HL. M . PRAHY FOK

16. a 17. 9. 2015
Praha - Obecní dům (Smetanova síň) 

Velkolepým koncertem ve Smetanově síni Obecního domu zahájil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK svoji 81. koncertní sezónu. V čele tělesa se představil nový šéfdirigent, Švéd, Pietari Inkinen. V rámci zahajovacích koncertů 16. a 17. 9. zazněly v české premiéře Variace finského skladatele ESA-PEKKA SALONEN. V jedinečném a strhujícím provedení nejžádanějšího českého houslisty Pavla Šporcla pak Koncert pro housle a orchestr č. 1 H 226 Bohuslava Martinů. Bravurně odehrané, technicky, intonačně i rytmicky nesmírně náročné dílo posluchači ocenili dlouhým potleskem. Na ten Pavel Šporcl  reagoval velmi virtuózním přídavkem: vlastními variacemi na píseň "Kde domov můj". Druhá polovina koncertu byla ryze česká: s mladistvou energií a obrovskou muzikálností šéfidirigenta Pietari Inkinena orchestr provedl Symfonii č. 9 e moll op. 95 "Z Nového světa". Více v kritice Hany Ehlové.
Pavel Šporcl

Šporcl hrál s jemnou lyrikou a strhující virtuozitou

- Gramophone

Pavel na Instagramu

Odebírejte Pavlův newsletter